pešioti

pešioti
pešióti, -iója, -iójo 1. iter. pešti 1: Ir tėvo replėmis antakius pešiojo T.Tilv. 2. tr. traukioti pluoštais: Javus iš stirtų pešio[ja] gyvoliai Rs. 3. tr. ėdinėti skainiojant (žolę): Gyvuliai ganėsi kietos žolės stiebus pešiodami . Žąsiukai jau išmoko žolelę pešioti Grž. 4. tr. tampyti: Kristina nervingai pešiojo staltiesės kutus J.Dov. Jis buvo laimingas ir linksmai pešiojo savo retą barzdelę . 5. tr. kibinti, knėbčiotis: Tėvas augino, motyna nešiojo, o vaikas paaugęs mergas pešiojo Šts. 6. tr. prk. skriausti: Nors, kaip jūs, kūną nešioja ir bažnyčią budavoja, ale jum kasdien pešioja A.Strazd. 7. tr. kedenti: Vilnas pešiójam, maišom Škn. 8. tr. plėšyti (plunksnas): Visą žiemą plunksnas pešiósu Vgr. \ pešioti; apipešioti; išpešioti; nupešioti; papešioti; pripešioti; supešioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • pešioti — pešióti vksm. Ar tù pešióji añtakius? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apipešioti — 1. iter. apipešti 1: Vanago apipešiotas bėgiojo gaidys rš. Visa ji atrodė lyg apipešiota, lyg nusiverkusi, lyg įdūkusi J.Balt. | prk.: Tingiai plaukė vėjo apipešioti debesėliai rš. Apsistojom viename name apipešiotu (pašiurusiu, pasišiaušusiu)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpešioti — 1. iter. išpešti 1: Jau penas žąsys: badplunksnės išpešiotos Šts. | prk.: Vėjų išpešioti (pašiaušti) stogai buvo permirkę, pajuodę P.Cvir. ║ kiek papešioti; pešiojant padailinti: Antakiai išpešioti, nudažyti rš. 2. tr. ištraukioti pluoštais:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kedenti — kedenti, ẽna, ẽno tr. 1. R, MŽ, N, K, M, Š, A1885,399, Lex88, S.Dauk, Prk, Ds, Mrj prieš karšimą pašyti (vilnas), pešioti; šiaip ką pašyti, ardyti: Vilnas kedenti yra paišioti su pirštais J. Tie beĩzai (vaikai) ar negal vilnas kedenti, o… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • knaboti — knaboti, oja, ojo, knãboti, oja, ojo žr. kneboti. 1. tr., intr. valgyti negražiai kabinant; godžiai valgyti, ėsti po daug kabinant: Iš katilo košę su rankom knaboja Sdk. Neknabok teip negražiai su pirštais, valgyk gražiai! Ut. Kurgi knaboji su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • knaibyti — knaibyti, knaĩbo, knaĩbė tr., knaibyti, o, ė 1. MŽ, [K] krapštyti; gnaibyti, pešioti; raškyti: Jau ji tešlą knaibo Pkr. Vikrūs pirštai knaibė kuodelį rš. Vaikai pyragą knaĩbo Vdžg. Šiaudų neėda, tik knaĩbo Vdžg. Neknaibyk duonos nagais Vlkv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • knepčyti — knẽpčyti, ija, ijo tr. pamažu, neskaudžiai mušti, pešioti, erzinti: Kam tu knẽpčiji vaiką? An. Neknẽpčyk mergiotės An. Mano šitą mažučiuką vis knẽpčija ir knẽpčija Dbk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • knipčinti — knipčinti, ina, ino tr. neduoti ramumo, pešioti, knaibyti: Kam tu knipčini tą vaiką? Vv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • knėbčioti — knėbčioti, ioja, iojo, knėbčioti, ioja, iojo 1. intr., tr. po truputį, nenorom valgant, lesant knibinėti, knaisioti: Ką paduodi valgyt, tai tik knėbčioja ir niekad žmoniškai nepavalgo Vrb. Ką tu čia knėbčioji, žmoniškai valgyk! Vlkv. Knėbčios po… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • knėbščioti — knėbščioti, ioja, iojo tr. 1. mušinėti, užkabinėti, pešioti, erzinti: Ka ans tave knėbščio[ja], pasitrauk šalimais Slnt. Neknėbščiok to vaiko, jug matai, ka anam netinka Slnt. | refl.: Vaikai knėbščiojas, bet dar geruoju Dr. 2. be noro, po… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”